Bereid je op een rustige manier voor op de eerste vaarten

We bereiden ons voor om opnieuw aan de slag te gaan
30 april 2020
Opnieuw ballonvaren
11 mei 2020

Bereid je op een rustige manier voor op de eerste vaarten

Als alles een beetje mee zit, geraakt de impact van Covid-19 in de komende weken verder onder controle, en kunnen we stilaan beginnen dromen van de eerste ballonvaarten.  De KBBF heeft gewerkt aan een protocol, dat momenteel ter goedkeuring in Brussel ligt, en dat zeker kan helpen om ons de kans te bieden om binnen enkele weken opnieuw te varen.  Dat is àls de NOTAM niet verder verlengd wordt, àls de maatregelen inderdaad in de geplande fases kunnen versoepeld worden, en àls de inhoud van het protocol aanvaard wordt.  Nog veel voorwaarden dus, maar we duimen ervoor-er is in elk geval een lichtpuntje!

Heel belangrijk zal zijn dat iedereen dit met de juiste ethiek aanpakt, en er op een rustige, correcte en gedisciplineerde manier mee omgaat.  Enkel zo kunnen we dan geleidelijk verder evolueren naar een bredere openstelling.

Mogen we opnieuw de lucht in, weliswaar met inachtneming van alle voorzorgen/maatregelen, dan kunnen we in het begin best de mooie, rustige dagen kiezen.  Zeker als je erg lang stil gelegen hebt, is een rustige (en geen overmoedige) heropstart te verkiezen.

Bij een goede voorbereiding hoort ook dat je na een lange periode van stilstand van je materiaal alles nog eens rustig en geconcentreerd test.  In de afgelopen dagen deden wij dit alvast met enkele van de branders van onze kleinere ballonnen.