Lockdown-tijd nuttig invullen
20 januari 2021
Herstellingen aan riet
22 januari 2021

Nieuw protocol voor kleine luchtvaart

Sinds 15 januari is het nieuwe protocol voor kleine luchtvaart van toepassing.

We raden iedereen aan om dit te lezen en strikt na te leven: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/lichte_luchtvaart_15_jan_21_nl.pdf (link knippen en plakken)

Concreet komt dit er voor ballonnen op neer dat vluchten met instructeur of examinator aan boord enkel en alleen toegelaten zijn in het kader van opleiding of examinering die te maken heeft met:

  • ofwel het bekomen of behouden van een commercial rating (bvb. Proficiency check) en bepaalde privileges (bvb. uitbreiding van Groep);
  • ofwel het bekomen of behouden van FI- of FE-certificates (bvb. Assessment of Competence).

Met andere woorden, instructievluchten of praktische skills tests met het oog op het behalen van een BPL zijn momenteel nog niet opnieuw toegelaten.

Voor een aantal types vaarten kan je wel voorzichtig opnieuw plannen beginnen maken.  Dit geldt oa voor OPC’s (met examinator) en voor instructievaarten om bvb van groep A naar groep B te gaan (met instructeur).  Heel belangrijk is wel dat bij een eventuele uitvoering van deze vaarten strikt alle verdere regels uit het protocol nageleefd worden-niet alles is hiermee opnieuw vrij bij deze vaarten-het kan zijn dat een combinatie van aanwezigheid en/of vervoer van crew, piloot en examinator/instructeur niet mogelijk is-dit dient per situatie bekeken te worden en getoetst te worden aan de inhoud van het protocol.