Ruime voorraad gebruikte bottom ends
21 november 2018
Verlenging contract tussen Porsche Carrera Motors en AB Ballonvaarten
24 november 2018

Revalidation instructor Koen

De FCL regelgeving schrijft voor instructeurs onder andere voor dat ze minimaal 1x per 3 jaar opnieuw een ‘examen’ (assessment of competence) moeten afleggen, om na te gaan of ze nog steeds over de nodige bekwaamheid beschikken om piloten op te leiden.  Afgelopen vrijdag moest Koen dat examen afleggen bij examinator Geert Lips.