Toezicht op commerciële ballonoperatoren

Gratis voor klanten met kinderen
11 april 2020
Cameron ook trendsetter in grote passagiersballonnen
22 april 2020

Toezicht op commerciële ballonoperatoren

In het kader van haar missie om toezicht te houden op de commerciële ballonoperatoren is het DGLV afgelopen week van start gegaan met het opvragen van een aantal Operations Manuals (OM) van ballonbedrijven.

Links en rechts ving Koen hierrond negatieve commentaren op.

Zelf zijn we van oordeel dat het zeer goed is dat dit gebeurt.  Uit de audits die het DGLV jaarlijks uitvoert bij onze werkplaats hebben we geleerd dat deze juist goed en constructief zijn, voor alle partijen!

De regelgeving is er, en het DGLV heeft niet de bedoeling om operatoren kwaad te berokkenen of om hen het leven zuur te maken, maar verricht dit werk als toezichthouder om op een constructieve manier en in goede samenspraak te kijken of je de regelgeving goed interpreteert, begrijpt en correct toepast.  Er zullen zonder enige twijfel bij de meeste operatoren ‘findings’ komen over hun OM en/of hun werkwijze, maar die zijn juist positief, omdat je dan tenminste weet wat je moet aanpassen en hoe je de regelgeving exact moet interpreteren en toepassen.  Dankzij de audits van het DGLV kan je nadien op je 2 oren slapen, wetende dat je in orde bent en dat jouw OM en werkwijze voldoen aan de verwachtingen van EASA en het DGLV.

Ons advies is dus: stuur met een gerust hart je OM door op vraag van het DGLV, en dan hoor je nadien wel wat hun bevindingen zijn.