Verandering in vereisten uitrusting aan boord
11 december 2018
Kassico geleverd
18 december 2018

Veilig en correct gebruik van stikstof

Veilig en correct gebruik van stikstof bij ballonvaarten in de winter is van essentieel belang!  Meer en meer ballonvaarders kiezen voor het gebruik van stikstof om hun flessen onder druk te zetten voor een vaart bij vriestemperaturen.  Stikstof is de meest efficiënte methode, maar bij onoordeelkundig gebruik houdt het veel risico’s in.  De Flight Manual schrijft duidelijk voor dat je een fles tot maximaal 10bar mag pressuriseren met stikstof-meermaals hebben we al klanten gehad die ‘voor de zekerheid’ de druk opvoerden tot 12 of zelfs 13 bar, en die vervolgens problemen rapporteren.  Wanneer een brander het heel koud heeft zijn alle ringetjes op de schachten hard, en vervullen ze hun functie minder goed als bij normale temperaturen.  Combineer dat dan met een excessief hoge druk door middel van stikstof, en de ringetjes houden het niet-het propaangas zoekt zich onder invloed van die heel hoge druk een uitweg, en vindt die langs de harde en brozere dichtingen.  Dit is slechts één van de risico’s bij te hoog kunstmatig opvoeren van de flesdruk door middel van stikstof.

Vergeet ook niet om flessen met stikstof nadien omzichtig te behandelen wanneer ze nog vol zijn, en je ze stockeert bij hogere temperaturen!  Stijgen de temperaturen aanzienlijk of zet je de flessen binnen in een warmer gebouw, laat dan vooraf de stikstof eruit om het risico op overdruk te vermijden.